Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a tyto údaje poskytuje dobrovolně: jméno a příjmení, adresa, datum narození, příp. IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

  1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

 

  1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

  1. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze prodávajícím nebo jím určeným zpracovatelem. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníkům pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejm. v průběhu správního či trestního řízení).

 

  1. Osobní údaje budou zpracovávány až do doby doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníkem, nejdéle však 5 let od uskutečnění posledního nákupu kupujícím u naší společnosti. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

  1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

  1. V případě, kdy by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu.

 

  1. Zákazník může kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání.

 

Webové stránky Möbelix a použití Cookies

Cookies jsou male textové soubory, které umožňují znovurozpoznání uživatele. Tyto cookies si pamatují Vaše rozhodnutí, které na stránce činíte (např. zapamatují si Váš preferovaný obchod). Tyto soubory cookies si mohou též pamatovat změny, které jste učinili např. ve velikosti nebo typu písma. Údaje, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou anonymní a nemohou sledovat Vaše aktivity prohledávání na jiných webových stránkách. Avšak žádné osobní údaje, jako je Vaše jméno nebo adresa, neshromažďují. Na základě těchto informací nemůžete být osobně identifikovaní. Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, že soubory cookies odmítnete a nebo vymažete. Avšak rádi bychom poukázali na to, že bez cookies jsou některé funkce webových stránek omezené nebo dokonce nepoužitelné!

 

Používání služby Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, Web Analytics službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory „cookies“. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (vč. Vaší IP adresy) budou odevzdané na server Google v USA a tam uloženy. Google bude užívat tyto informace na vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, vytváření zpráv o aktivitě, určených pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších činností na stránce a používání internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, vyžaduje-li toto zákon, a nebo zpracovávají-li tyto informace pro Google třetí strany. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, které Google má. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním údajů o Vás společností Google výše uvedeným způsobem a na výše uvedené účely.